Sidan är under uppbyggnad

GILL-TEKNIK

 

 

Vi utför

  • Projekteringar (ritningar) vid ny, om och tillbyggnad av

          slakterier och övriga livsmedelslokaler.

  • Kostnadsberäkningar.

Vi upprättar

  • Bygghandlingar.
  • Underlag för livsmedelslokalgodkännande.
  • Flödesschema produktion.
  • Program för egenkontroll (IK).
  • Underhåll och tillsynsschema för er maskinutrustning.

Vi konstruerar - tillverkar

  • Kundanpassad specialinredning och utrustning.

Vi tillhandahåller

  • Slakteriutrustning, slaktutrustning, knivar, övriga verktyg, maskiner,

            tillbehör och utrustning för slaktare, styckare, jägare, mm.